Geneza weblikacji - 3S - Smart Software Solutions

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Geneza weblikacji

Weblikacje
Tworzenie aplikacji dedykowanej jest procesem trudno powtarzalnym - każdy projekt zawiera rozwiązania indywidualne, tak programowe jak i funkcjonalne, silnie naznaczone specyficznymi wymaganiami użytkowników. 

Różnorodność wrogiem standaryzacji? Niekoniecznie! 

Na przestrzeni lat, zaobserwowaliśmy, że całkiem naturalnie udaje się wyodrębnić sporą grupę cech i elementów wspólnych tworzonych produktów. Próba ich zebrania w jednym miejscu i wykorzystania w nowo tworzonych aplikacjach, zaowocowała koncepcją stworzenia własnej platformy aplikacyjnej, która w zamyśle miała pozwolić nam na jeszcze szybsze i wydajniejsze dostarczanie klientom gotowych rozwiązań aplikacyjnych, spełniających najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności i wydajności przetwarzania informacji z dowolnej dziedziny.

Tak powstała hit4b (ang. High Innovated Technology For Bussines) - czyli internetowa platforma aplikacyjna, oferująca wspólne ramy technologiczne i funkcjonalne dla dedykowanych aplikacji biznesowych, pozwalająca na proste współdzielenie między różnymi aplikacjami jednolitych rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych.
Technologia

  • wielowarstwowa architektura systemu;
  • wykorzystanie uznanych standardów informatycznych w magazynowaniu danych, transmisji i interfejsach współpracy;
  • niezależność systemowa, pozwalająca na pracę z aplikacją bez względu na system operacyjny i posiadaną platformę sprzętową;

Funkcjonalność

  • szybka ścieżka implementacji wymagań funkcjonalnych w kodzie aplikacji;
  • łatwość wprowadzania modyfikacji w logice i interfejsie aplikacji w trakcie jej działania;
  • prototypowanie rozwiązań na każdym poziomie rozwoju projektu;
Platforma hit4b stanowiąc bazę do implementacji różnorodnych systemów informatycznych, wykorzystuje ten sam, jednolity, oparty na standardowych przeglądarkach internetowych, interfejs komunikacji z użytkownikiem. Takie podjeście, w połączeniu z zastosowanymi mechanizmami bezpieczeństwa transmisji w sieciach otwartych (internet), otwiera zupełnie nowe pola zastosowań aplikacji w modelach intra / internetowych (weblikacje).
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego