Kreacja weblikacji dedykowanych - 3S - Smart Software Solutions

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Kreacja weblikacji dedykowanych

Weblikacje
Tworzone przez nas weblikacje charakteryzują się:

 • niezależnością od systemu operacyjnego, urządzeń i przeglądarek internetowych;
 • architekturą wielowarstwową, zapewniającą wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy;
 • centralną konfiguracją i zdalną adminstracją zasobów;
 • prawdziwym wielodostępem i pracą w środowisku intra / internetowym;

Proces tworzenia aplikacji intra / internetowych (weblikacji) w oparciu o platformę hit4b, został wypracowany i zweryfikowany podczas wielu udanych wdrożeń dla Klientów, którzy zdecydowali się na wykorzystanie naszych rozwiązań.

Składa się on zasadniczo z czterech kolejnych faz:

FAZA 1 (SPECYFIKACJA)
 • Wypracowanie pełnej, szczegółowej specyfikacji wymagań techniczno - funkcjonalnej dla tworzonej aplikacji i jej modułów składowych.
 • Konsultacje z kluczowymi użytkownikami aplikacji w celu zdefiniowania ich najważniejszych potrzeb i ewentualnych zagrożeń.

FAZA 2 (PROJEKT)
 • Projekt aplikacji.
 • Pierwsze prototypy i demonstratory aplikacji (technologii).
 • Konsultacje z kluczowymi użytkownikami aplikacji w celu poznania ich uwag i opinii dot. tego etapu.

FAZA 3 (WYKONANIE)
 • Wykonanie aplikacji (implementacja założeń projektowych, kodowanie i budowa interfejsu użytkownika).
 • Instalacje składników, konfiguracja, optymalizacja, testy, zasilanie danymi.
 • Pomiary i testy aplikacji (czasy odpowiedzi na akcje użytkownika, wydajności bazy danych, stress testy, itp.).
 • Tworzenie Dokumentacji programistycznej i użytkowej dla aplikacji.

FAZA 4 (WDROŻENIE)
 • Uruchomienie docelowe aplikacji we wskazanej infrastrukturze teleinformatycznej.
 • Szkolenie kluczowych użytkowników aplikacji i administratorów.
 • Początkowy nadzór i diagnostyka pracy aplikacji.
 • Przekazanie aplikacji Odbiorcy.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego