Systemy RCP/KD - formularz kontaktowy - 3S - Smart Software Solutions

Przejdź do treści

Systemy RCP/KD - formularz kontaktowy

Oferta
wsparcie
Jeżeli jesteś zainteresowany naszą unikalną ofertą dla systemów RCP/KD, wypełnij poniższy formularz kontaktowy.

Pozwoli to na wstępne sprofilowanie zakresu oferty, wskazanie osoby kontaktowej oraz umożliwi nam przygotowanie pierwszego kontaktu, oszczędzając Twój cenny czas.

Prosimy wypełnić poniższy formularz kontaktowy - po przesłaniu informacji, skontaktujemy się bezpośrednio ze wskazaną osobą.

Dane kontaktoweSzczegóły kontaktuInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej "administrator") jest "3S - Smart Software Solutions Jacek Ziółkowski" z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Kossaka 51/49, 85-307 Bydgoszcz.
Jako administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - poczta@3s.com.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newsletteru oraz celem prowadzenia działań marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składnym wniosku lub formularzu on-line wyłącznie na potrzeby procesów obsługi użytkownika przy użyciu systemów teleinformatycznych firmy 3S - Smart Software Solutions.

Dane użytkownika mogą zostać użyte przez firmę 3S - Smart Software Solutions w celu dostarczania mu ważnych informacji o używanych produktach lub usługach, w tym krytycznych aktualizacji i powiadomień. Dodatkowo, za zgodą użytkownika, możemy wysyłać mu informacje o innych produktach i usługach naszej firmy.


Copyright © 1999-2022 3S - Smart Software Solutions hit4b & WebSiteX5
Wróć do spisu treści