Przykłady weblikacji, które stworzyliśmy - 3S - Smart Software Solutions

Przejdź do treści

Przykłady weblikacji, które stworzyliśmy

Oferta
e-AUDYTY
Weblikacja e-AUDYTY przeznaczona jest do do kompleksowej obsługi wewnętrznych audytów bezpiecznych zachowań i warunków pracy (m.in. SBO, DC, metodologia DuPont), wykonywanych w firmach i organizacjach, które chcą w świadomy i w pełni kontrolowany sposób podnosić własne standardy bezpieczeństwa i jakości zarządzania, produkcji czy ogólno pojętej działalności.

Weblikacja umożliwia użytkownikom tworzenie, przetwarzanie i archiwizację dokumentów audytowych. Wspiera zdefiniowany elektroniczny obieg informacji i wytworzonych dokumentów, przyspieszając i upraszczając procesy decyzyjne.

Zawiera rozbudowane mechanizmy raportowania wieloprzekrojowego z funkcjami eksportu danych do popularnych formatów plikowych.
e-REKRUT
e-REKRUT to weblikacja wykorzystywana do wsparcia procesów rekrutacyjnych pracowników, prowadzonych przez działy HR lub firmy zajmujące się działalnością tego typu.

Główną częścią aplikacji pozostaje specjalizowana baza danych, umożliwiająca szczegółowy opis pracownika, poprzez definiowanie wielu istotnych elementów jego charakterystyki personalnej i zawodowej. Na tej podstawie tworzone są profile zawodowe kandydatów, które mogą być wykorzystywane w kampaniach rekrutacyjnych.

Aplikacja posiada rozbudowane mechanizmy selekcji i wyszukiwania danych z wbudowanym raportowaniem oraz eksportem danych do popularnych formatów plikowych.
e-DELEGACJA
Dzięki weblikacji e-DELEGACJA wystawienie, zatwierdzenie, kontrola i rozliczenie pracowniczych delegacji indywidualnych i grupowych już nigdy nie będzie problemem.

Weblikacja udostępnia możliwość zdalnej rejestracji delegacji przez pracownika. Następnie jest ona automatyczne kierowana do zatwierdzenia przez przełożonego lub wskazaną osobę / dział. Jeżeli jest to konieczne, trafia na dodatkowy poziom akceptacji delegacji przez kierownika / dyrektora.

Weblikacja zawiera mechanizmy auto powiadamiania pracownika i osoby decyzyjne, dzięki czemu obieg dokumentów jest znacznie szybszy i precyzyjnie określony. Raportowanie wraz z drukowaniem oraz eksportem danych do popularnych formatów plikowych, jest nieodłączoną cechą także tej weblikacji.
Copyright © 1999-2022 3S - Smart Software Solutions hit4b & WebSiteX5
Wróć do spisu treści